Lingid

Intellektuaalomandi koduleht www.autor.ee
Autoriõiguse seadus www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=918060
Eesti Autorite Ühing www.eau.org
Eesti Esitajate Liit www.eel.ee
Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon www.eako.ee
Eesti Muusikaauhinnad www.muusikaauhinnad.eu
Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad http://emea.efy.ee/