Suunised ja üldised põhimõtted

EFÜ juhindub oma tegevuses üldkoosoleku poolt kinnitatud suunistest, reeglitest ja kordadest, mis reguleerivad erinevaid valdkondi. EFÜ üldkoosolek on andnud suunised või võtnud vastu üldised põhimõtted järgmistes valdkondades:

Tasude jagamine

Mittejaotatavate summade kasutamine

Investeerimine

Mahaarvamiste üldpõhimõtted

Riskide hindamine