Vahendustasude määrad

EFÜ poolt kohaldatavad vahendustasude määrad 2017. aastal:
Fonogrammide avalik esitus – 20% fonogrammitootjate ja esitajate tasu määradest.
Fonogrammide edastamine ja/või taasedastamine – 20% fonogrammitootjate ja esitajate tasu määradest.
Fonogrammide reprodutseerimine avaliku esituse eesmärgil – 20% fonogrammitootjate ja autorite tasu määradest.
Fonogrammide kasutamine telesaadete helindamisel – 25% fonogrammitootjate ja esitajate tasu määradest.