EST           ENG     
 
 
Tutvustus
Liikmed ja esindatavad
Info muusika kasutajatele
ISRC
Eesti Muusikaauhinnad
Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad
KKK
Kontakt
 
Tutvustus
Prindi

Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) on fonogrammitootjate kollektiivse esindamise organisatsioon Eestis. EFÜ esindab nii Eesti kui välisriikide fonogrammitootjaid ja teeb koostööd välismaiste fonogrammitootjate esindusorganisatsioonidega, sh. Rahvusvahelise Fonogrammitootjate Föderatsiooniga (IFPI).

EFÜ loodi 9. märtsil 1998 aastal. EFÜ peamiseks ülesandeks on fonogrammitootjate varaliste õiguste kollektiivne teostamine, st fonogrammide kasutajatega lepingute sõlminine, fonogrammide kasutamise eest tasu kogumine ja fonogrammitootjatele väljamaksmine. EFÜ aitab fonogrammide (salvestatud muusika) kasutajatel täita Autoriõiguse seadusest tulenevat kohutust – maksta fonogrammide kasutamise eest tasu.

EFÜ teeb koostööd Eesti Esitajate Liiduga (EEL) ning lähtuvalt kasutuse valdkonnast maksab muusika kasutaja tasu ainult ühele organisatsioonile, kes jaotab tasu nii esitajate kui fonogrammitootjate vahel. Esitajad ja fonogrammitootjad teostavad fonogrammi üldsusele suunamisel tekkivat tasu saamise õigust ühiselt, kuid autoritest eraldi. Teose ja fonogrammi üldsusele suunamisel (nt avalikul esitamisel) peab muusika kasutaja sõlmima kaks lepingut – ühe Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ) ja teise EFÜ-ga või EEL-iga.

EFÜ on vahelüliks muusika kasutaja ja tootjate vahel, aidates muusika kasutajatel lihtsalt ja mugavalt maksta seadusega ettenähtud tasu muusika tootjatele nende loomingu kasutamise eest.

NB! EFÜ aadress on muutunud, uueks aadressiks on Poordi 1-32, 10156 Tallinn. EFÜ kontor paikneb hoone II korrusel, fonolukul valida EFÜ

 
 
Eesti Fonogrammitootjate Ühing  Poordi 1-32, 10156 Tallinn  efy(ät)efy.ee  Kodulehtede valmistamine