EST           ENG     
 
 
Tutvustus
Liikmed
Info muusika kasutajatele
ISRC
Eesti Muusikaauhinnad
Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad
KKK
Kontakt
 
Tutvustus
Prindi

Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) on mittetulunduslik fonogrammitootjate kollektiivse esindamise organisatsioon Eestis. EFÜ loodi 9. märtsil 1998 aastal. EFÜ eesmärk on nii kohalike kui ka välismaiste fonogrammitootjate esindamine ning nende varaliste õiguste kollektiivne teostamine ja edendamine.

Fonogrammi avalikul esitamisel raadio, TV, CD-mängija vms vahendusel on teose autoril, esitajal ja fonogrammitootjal autoriõiguse seaduse alusel õigus saada tasu. Ühingud on vahelüliks, kes aitavad muusika kasutajatel täita seadusest tulenevat kohutust – maksta fonogrammide kasutamise eest tasu.

EFÜ sõlmib lepinguid õiglase tasu maksmiseks isikutega, kes fonogramme:
-  üldsusele edastavad – so ringhäälinguorganisatsioonid;
-  taasedastavad – so kaabellevivõrgu operaatorid;
- avalikult esitavad – so näiteks baarid, restoranid, pubid, diskoteegid, kauplused, hotellid, motellid, ilusalongid;
-  muul viisil üldsusele suunavad.
 
Fonogrammi reprodutseerimise õigus kuulub üldjuhul samuti fonogrammitootjale. Autori nõusolekuta on teost lubatud reprodutseerida kasutaja enda isiklikeks vajadusteks. EFÜ-st on võimalik taotleda litsentsi fonogrammide kopeerimiseks juhul, kui fonogrammi koopiat kavatsetakse kasutada üldsusele edastamiseks või avalikuks esitamiseks.
 
EFÜ teeb koostööd välismaiste fonogrammitootjate esindusorganisatsioonidega, sh. Rahvusvahelise Fonogrammitootjate Föderatsiooniga (IFPI).

 
 
Eesti Fonogrammitootjate Ühing  Endla 3-6101 Tallinn 10122  efy(ät)efy.ee  Kodulehe loomine