Reprodutseerimine

Eesti Autorite Ühing ja Nordisk Copyright Bureau (EAÜ/NCB) ning Eesti Fonogrammitootjate Ühing võimaldavad kõikidel soovijatel avalikuks esituseks kasutatavad enda koostatud muusikakogumikud legaalselt reprodutseerida. Autorite ja fonogrammitootjate loata reprodutseeritud muusikakogumikud, mida kasutatakse avalikuks esitamiseks on piraatkoopiad.

Tasu kogumiku reprodutseerimise eest arvestatakse kas kopeeritavate lugude kestuse, s.o. minutite alusel või lugude arvu alusel.

Reprodutseerimisleping
Reprodutseerimistaotlus
Reprodutseerimisnimekiri

Tariifid

 

DJ tasumäärad

 


Taustmuusikasüsteemide operaatoritele
Reprodutseerimisleping taustmuusikasüsteemidele
Tariifid taustmuusikasüsteemidele

Jukeboxidele
Reprodutseerimisleping jukeboxidele
Tariifid jukeboxidele